Ny forskning om Easylife

Det gir rask effekt, er positivt for helse, kropp og hode. Det er konklusjonen etter at EasyLife-deltakere ble fulgt gjennom et helt kursår – og seks måneder etterpå.

Forskningsrapporten ble utført på Grande rehabiliteringssenter i Hedmark, i samarbeid med Østlandsforskning.  Den foregikk over tre år, det var altså forskjellige starttidspunkter på deltakerne.
Følgende ble målt, testet eller besvart etter null, tre, seks, ni, 12 og 18 måneder.

BMI
Fettprosent
Muskelmasse
Midjemål (vi målte lår, midje og overarm)
Blodtrykk
Blodprøver
Kondisjon
Spørreskjema om selvopplevd livskvalitet


12 kilo!

Mange kilo og mange centimeter forsvant i løpet av kurset. I snitt gikk man ned 12 kilo og 13,5 centimeter rundt livet. Muskelmassen ble bevart.
Fettprosenten sank seks prosent, BMI-tallet ble også redusert.

Løper fortere!

Hvor fort klarer du å gå eller løpe? Vi trenger alle litt kondisjon i hverdagen. Vi testet deltakerne på 1500 meter. Ved start var snittiden 15 minutter. Det betyr 1 minutt på 100-meteren. Ved siste test var snittiden sunket med fire minutter, til under 11.

Det betyr at de brukte rett over sju minutter på en kilometer. En imponerende forbedring.

Økt arbeidskapasitet

Ved starten av prosjektet var bare halvparten av deltakerne tilfredse, eller svært tilfredse med egen arbeidskapasitet. Ved slutt var 8 av 10 det.
Gruppen som var utilfreds/svært utilfreds, var halvert!

Bedre selvbilde

Mye er målbart, men det finnes også en del ting man ikke kan måle. Også her opplevde Easylife-deltakerne at de ble mer fornøyde. Selvfølelse er viktig for livskvaliteten, veldig mange av deltakerne ble mer fornøyde med eget utseende, de sov bedre, fikk bedre sexliv og opplevde at de fikk et bedre forhold til andre mennesker.
De opplever også egen helse som bedre.

Kort summert: Kun positive effekter.
Legen om resultatet:

Når jeg ser på enkeltmålingene så ser jeg:

Det var lite endring i blodtrykk, men redusert risiko blant enkelte av brukerne for utvikling av hjertekarsykdom og nyresykdom.
Når jeg ser på enkeltmålingene, så viser de at de som står i fare for å utvikle diabetes, samt de deltakerne som hadde en kostregulert diabetes, hadde et pent fall i langtidsblodsukkeret.
Det igjen gir en reduksjon i risikoen for utvikling av hjertekarsykdom, nyresykdom, småkarssykdom etc. Jeg vil også peke på at pasienter med et metabolisk syndrom vil ha en positiv effekt av denne formen for livsstilsendring.
Den mest gledelige meldingen ved studiet, er i mine øyne at deltakerne synes de jevnt over har det bedre enn før.

FAKTA om studien

Ble gjennomført på Grande rehabiliteringssenter, der man har lang erfaring med spesialist-helsetjenester, men de siste årene også har satset tungt på forebyggende helsetilbud. EasyLife er blant disse.

Prosjektleder var Edel Krøll, fysioterapeut Torger Heitmann hadde ansvaret for gjennomføringen, fysioterapeut Helge Afseth som er EasyLife-ansvarlig, Hanne Skaalerud er medisinsk ansvarlig lege, og datanalyser/presentasjon har Per Kristian Alnes fra Østlandsforskning hatt ansvaret for.

Prosjektet varte fra september 2011 til august 2014. 110 sa ja til å bli med, 54 av dem svarte på alle spørreskjemaene. Det er denne gruppen alle tallene er bygget på.

Hvis du vite mer om detaljene rundt studien kan du laste ned en presentasjon HER

Hvis du vil vite mer om EasyLife så fyll inn interesseskjema HER

Her finner du oss!
Puls Sandefjord
Gokstadveien 2
3216 SANDEFJORD

Telefon: 4000 6887

post@mylife-sandefjord.no
Kart
Jeg vil vite mer, kontakt meg:

Send